+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Közlekedési ügyek

A büntetőeljárás minden szakaszában vállalunk mind a terhelt, mind a sértett megbízása alapján: jogi tanácsadást, a gyanúsított, a vádlott, vagy a sértett jogi képviseletét, ezen belül az egyes eljárási cselekményeken való jogászi részvételt, ügyvédi indítványok, észrevételek előterjesztését, feljelentés benyújtását az illetékes hatóságokhoz, polgári jogi igény érvényesítését, pótmagánvád előterjesztését, mediációs eljárásban való képviseletet.

  • ittas járművezetés
  • közlekedési bűncselekmények
Közlekedési ügyek

További szolgáltatásaink

Ingatlanjog

Ingatlanjog,
adásvétel

Családjog

Cégügyek,
cégalapítás

Üzleti jog

Üzleti
jog

Családjog

Peres és perenkívüli képviselet

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki
ügyek

Kártérítések

Kártérítési
ügyek

Családjog

Családi
jog

Alapítványok, egyesületek

Alapítványok,
egyesületek