+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Kártérítések

Rendszeresen nyújtunk jogi tanácsadást munkajogi, közalkalmazotti és közszolgálati kérdésekben mind a munkáltatói, mind a munkavállalói oldalon lévő megbízók számára, a munkaviszony és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létrehozásával és megszüntetésével kapcsolatbanr, ideértve:

  • munkaszerződés, leltárfelelősségi megállapodás, tanulmányi szerződés elkészítését,
  • munkaügyi szabályzat, kollektív szerződés elkészítését, véleményezését,
  • a munkaügyi átvilágítást, munkáltatói intézkedések előkészítését és véleményezését,
  • munkabaleset (üzemi baleset) kárigényének érvényesítését,
  • a dolgozó által okozott kár, vagy leltárhiány érvényesítését,
  • munkaügyi jogvita során a képviselet ellátását, konkrét munkajogi kérdésben jogi vélemény adását.
Kártérítési jog

További szolgáltatásaink

Ingatlanjog

Ingatlanjog,
adásvétel

Családjog

Cégügyek,
cégalapítás

Üzleti jog

Üzleti
jog

Családjog

Peres és perenkívüli képviselet

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki
ügyek

Családjog

Családi 
jog

Kártérítések

Közlekedési
ügyek

Alapítványok, egyesületek

Alapítványok,
egyesületek