+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Cégalapítás és cégügyek

Ügyvédi Társulásunk kiemelt tevékenységi területe a társasági jog.

Gazdasági társaságok alapítása, változás bejegyzése(közkereseti társaság; betéti társaság; korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság) esetén társasági szerződések, alapító okiratok és alapszabályok elkészítése

  • takarékszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet, értékesítő szövetkezet (tész) alapítása
  • cégjogi változások (cégmódosítás, székhely áthelyezés, ügyvezető váltás, társaságok átalakulása)
  • átalakulás, fúzió, szétválás, gazdálkodó szervezetek jogi átvilágítása
  • szindikátusi szerződés, cégek működésével kapcsolatos szabályzat (SZMSZ, ügyrend stb. kidolgozása.)
  • társasági részesedés vétele és eladása (üzletrész adásvétel, részvény átruházási tranzakciók)
  • végelszámolás, felszámolási ügyek, csődjog
Cégügyek, cégalapítás

További szolgáltatásaink

Ingatlanjog

Ingatlanjog,
adásvétel

Családjog

Családi
jog

Üzleti jog

Üzleti
jog

Családjog

Peres és perenkívüli képviselet

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki
ügyek

Kártérítések

Kártérítési
ügyek

Kártérítések

Közlekedési
ügyek

Alapítványok, egyesületek

Alapítványok,
egyesületek