+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Ingatlanjog

Ügyvédi Társulásunk kiemelt tevékenységi területe az ingatlanjog.

A jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk adásvételi, ajándékozási, csere és használati szerződéseihez, és az ingatlan-nyilvántartást érintő bármely jogügylethez.

A bankokkal fenntartott folyamatos kapcsolatunk révén a kölcsön elemet tartalmazó jogügyletekben Ügyvédi Társulásunk nagy tapasztalatra tett szert. Garantáljuk a gyors és zökkenőmentes ügyintézést.

Tanácsadást nyújtunk a vagyonátruházás, adásvétel, ajándékozás során felmerülő adó és illetékkötelezettségekről, illetékkedvezményekről és mentességekről. Irodánk több társasház jogi képviseletét is ellátja.

  • adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítése, ellenjegyzése
  • bérleti szerződés
  • Csereszerződés
  • Jelzálogszerződés
  • társasház alapító okiratának és szervezet működési szabályzatának elkészítése, módosítása, lakásszövetkezet alapszabályának szerkesztése, módosítása
  • építési ügyek
  • ingatlanprojekt és ingatlan beruházás
  • földhasználati, földbérleti szerződés
  • külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos engedély beszerzése
  • földhivatali ügyintézés
Ingatlanjog

További szolgáltatásaink

Családjog

Családi
jog

Családjog

Cégügyek,
cégalapítás

Üzleti jog

Üzleti
jog

Családjog

Peres és perenkívüli képviselet

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki
ügyek

Kártérítések

Kártérítési
ügyek

Kártérítések

Közlekedési
ügyek

Alapítványok, egyesületek

Alapítványok,
egyesületek