+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Kollégáink

Dr. Szabó Gyula ügyvéd

Az iroda és a társulás alapítója.
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán kapott diplomát 1976-ban a Legfőbb Ügyészség ösztöndíjasaként. Több jogterületen tevékenykedett eredménnyel – ügyészség, közigazgatás – és ezt követően lett ügyvéd.
Ügyvédi tevékenységét az elismert és népszerűségnek örvendő dr. Fábián Ferenccel alapított Fábián és Szabó Ügyvédi Irodában kezdte.

Szakmai körökben nagy tekintélynek örvendő, elismert, széles látókörű ügyvéd. Munkáját a megbízhatóság, a magas szakmai színvonal és a sikeresség jellemzi.
Társalgási szinten beszéli a német nyelvet.

Szakterületei:

Ingatlanjog:

  • adásvételek, csere, ajándékozás
  • társasház alapítás,
  • telekalakítás,
  • mezőgazdasági ingatlanokkal kapcsolatos valamennyi jogi teendő ellátása.

Közlekedési ügyek:

  • közlekedési büntetőjog, ezen belül is az ittas járművezetés, közúti baleset okozása, segítségnyújtás elmulasztása, cserbenhagyás

Cégek és Önkormányzatok teljes körű képviselete

Polgári peres és peren kívüli képviselet:

  • Hagyatéki ügyek,
  • Kártérítési ügyek

Társasági jog: cégalapítástól megszűnésig

Dr. Szabó Gyula
dr. Szabó Attila LL.M.

Dr. Szabó Attila LL.M.

2006-ban szerzett „cum laude” minősítésű jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi karán. Egyetemi évei alatt végig ügyvédi irodában dolgozott, mint ügyvédgyakornok. Tanulmányai során a legközelebb a polgári joghoz és a családjoghoz került. Szakdolgozatot kereskedelmi jogból, a faktoring ügyletek témakörében írta jelesre.

2011. március 25. napján tette le szakvizsgáit jó eredménnyel. 2014 júniusában szerezte meg „cum laude” minősítéssel családjogi szakjogász diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán, majd ugyanitt 2020-ban gyermekjogi szakjogász diplomát szerzett „summa cum laude” minősítéssel, melyek jogi mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzést jelentenek és elvégzésük az „LL.M.” cím használatára jogosít (a „Master of Law” vagy „Legum Magister”).

Szakmai tevékenysége és gyakorlata a polgári jogra, azon belül a családjogra, gyermekjogra, házassági és élettársi vagyonjogi kérdésekre, öröklési jogra, kártérítési jogra, és ezekkel kapcsolatos hatósági, valamint bírósági eljárásokra terjed ki. Munkája túlnyomó, döntő részét a fenti ügycsoportokkal kapcsolatos bírósági peres és peren kívüli eljárások képezik.

Elsősorban ember vagyok, és csak azután ügyvéd.
A kettő egyébként nem zárja ki egymást – bár manapság sokszor úgy tűnik. Oda kell figyelnünk a munkánkra.

John Grisham: The Street Lawyer/ Az utca ügyvédje