+36-37-311-870, +36-30-9385-479 info@szabougyved.com 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.

Hagyatéki ügyek

Végrendelet és öröklési szerződés elkészítés, képviselet ellátása a hagyatéki eljárásban és öröklési jogi jogvitákban, ideértve:

  • végrendelet elkészítése és letéti őrzése.
  • öröklési szerződés elkészítése.
  • tartási szerződés és életjáradéki szerződés elkészítése.
  • halál esetére szóló ajándékozási szerződés elkészítése.
  • várt örökségről szóló megállapodás elkészítése.
Hagyatéki ügyek

További szolgáltatásaink

Ingatlanjog

Ingatlanjog,
adásvétel

Családjog

Cégügyek,
cégalapítás

Üzleti jog

Üzleti
jog

Családjog

Peres és perenkívüli képviselet

Családjog

Családi 
jog

Kártérítések

Kártérítési
ügyek

Kártérítések

Közlekedési
ügyek

Alapítványok, egyesületek

Alapítványok,
egyesületek