Telefonszám: +36-37/311-870, +36-37/500-016
Levelezési cím: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/2.
E-mail:
Szabó Ügyvédi Társulás
Ügyvédi társulásunk számos jogi területen nyújt ügyvédi szolgáltatásokat partnereinknek.
Dr. Szabó Attila ügyvéd

dr. Szabó Attila LL.M. ügyvéd, családjogi szakjogász

1978. május 5-én születtem Egerben.

Az általános iskolát követően 1992 és 1996 között a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium tanulója voltam. 1996-ban érettségiztem jó eredménnyel.

2001-ben felvételt nyertem a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karára. Egyetemi éveim alatt végig édesapám irodájában dolgoztam, mint ügyvédgyakornok. Tanulmányaim során a legközelebb a polgári joghoz és a családjoghoz kerültem. Szakdolgozatomat kereskedelmi jogból, a faktoring ügyletek témakörében írtam jelesre és cum laude eredménnyel diplomáztam 2006-ban.

2011. március 25. napján tettem le szakvizsgáimat jó eredménnyel. 2014 júniusában szereztem meg családjogi szakjogász diplomámat az ELTE jogi karán, jelenleg gyermekjogi szakjogász tanulmányaimat folytatom szintén az ELTE jogi karon.

Szakmai tevékenységem a polgári jogra, azon belül az öröklési jogra, kártérítési jogra, családjogra, vagyonjogi kérdésekre, gyermekekkel kapcsolatos kérdésekre, és ezekkel kapcsolatos hatósági, valamint bírósági eljárásokra terjed ki.

„Elsősorban ember vagyok, és csak azután ügyvéd.
A kettő egyébként nem zárja ki egymást – bár manapság sokszor úgy tűnik. Oda kell figyelnünk a munkánkra.”

John Grisham: The Street Lawyer/ Az utca ügyvédje